100% ADD Blog

Over de bijstand en haar slachtoffers.

Bijstand misverstanden.

Het schevebeeld dat leeft over de bijstand. Hoe zit dat nu werkelijk.

Een paar cijfers…

bron: CBS

Op dit moment worden 445.000 bijstandsuitkeringen toegekend. In tegenstelling tot wat populair gezegd wordt gaat het hierbij niet voornamelijk om bijstandsmoedertjes. Het overgrote deel 289.000 zijn alleenstaanden. De groep waartoe het klassieke bijstandsmoedertje zou horen bestaat uit slechts 83.000 mensen. In de bijstand is slechts 73.000 geregistreerd als leefvorm echtpaar.

Armoedegrens

bron: CBS

Er wordt vaak gedacht dat de mensen in de bijstand gelijk staan aan de mensen die onder de armoedegrens leven. Zoals de cijfers van het CBS aantonen is dat onjuist. In 2014 waren er al 1,3 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven. Op dit moment zijn de schatting 1,7 procent. Daar maken de mensen in de bijstand dus maar een klein deel van uit.

Lage bijstand een motivatie tot werk?

Als we deze cijfers bekijken zien we dus dat iemand die in de bijstand zit meer dan een miljoen Nederlanders moet passeren om boven de armoedegrens uit te komen. De praktijk wijst dan ook uit dat wie eenmaal in de bijstand zit daar nauwelijks meer uit kan komen. Het is niet de hoogte van de bijstand die demotiveert, het is de drempel opgeworpen door uitzicht op verbetering en misschien nog veel meer?

Wie zitten er nu eigenlijk in die bijstand?

Italic die je met een underscore of astrix. Bold gaat met twee underscores of astrixes.

Text met een voetnoot erbij. 1 .

Naast het feit dat alleenstaanden meer kosten hebben (feit) is er de normale behoefte aan gezelschap die in deze groep dus niet zou tellen. Dat lijkt allemaal niet aannemelijk. Wat aannemelijker lijkt is dat in deze groep een aantal groepen vertegenwoordigd zijn voor wie dit moeilijk valt.

Te denken valt aan lichamelijke of geestelijk gehandicapten en mensen met andere sociale of psychische problemen. Je hoeft geen Einstein te zijn om uit te rekenen dat je met die groepen de bijstand snel gevuld hebt. Let wel ik speculeer, ik heb geen demografische gegevens over de bijstand kunnen vinden. Waarom eigenlijk niet?

Het scheve beeld

Zoals ik al aangaf en met deze blog probeer te corrigeren bestaat er een ontzettend scheef beeld over mensen in de bijstand. Denk je dat een man als Mark ‘De Premier van alle Nederlanders’ Rutte, niet precies weet wie deze mensen zijn. Een fact check voorbeeld maakt duidelijk hoe deze groep geïnstrumentaliseerd wordt. Het ‘bijstandsmoedertje’ is een archetype geworden dat aan de ene kant het excuus vormt dat het allemaal wel mee valt in de bijstand en mensen het goed hebben, en aan de andere kant beeldvorming creëert dat men door eigen toedoen er in zit (had ze haar man maar moeten houden of de pil gebruiken).

Nogmaals, er bestaan om te beginnen geen bijstandsmoedertjes. Er zijn ‘1 persoonshuishoudens met kind’. Dat kunnen 1 of meer kinderen zijn, dat kan een bijstands man of vrouw zijn en last but not least vormt die groep nog geen kwart van de groep die bijstand nodig heeft.

Tot slot

Ik hoop dat deze analyse bij kan dragen tot een betere beeldvorming over de bijstand. Mensen in de bijstand hebben onze hulp nodig. Het zijn de zwaksten in onze samenleving en niet de uitvreters en oplichters waarvoor ze meestal worden uitgemaakt. Die laatste groep zit voornamelijk in de 2e kamer waar de beeldvorming in belangrijke mate wordt gecreëerd en politiek uitgebaat. Het beste doe je dat met een groep zonder stem, met een groep die zich niet kan laten horen of organiseren. Mensen in de bijstand.

  1. de voetnoot

BLOG
bijstand feiten informatie analyse blog

Dialoog & Discussies