ggz banner

Positieve eigenschappen ADHD

Naast de invaliderende werking, kent ADHD ook positieve eigenschappen die ik hier bespreek aanhand van een onderzoek uit 2018.

Uit het onderzoek kwamen een aantal ADHD specifieke eigenschappen naar voren die niet voorkwamen in de zo geheten CSV (Character Strenght and Virtues Handbook and Classification) plus een aantal die er wel in staan maar die we hier buiten beschouwing laten. Het betreft

Kernthema's

Subthema's

Site hosted by Roelf Renkema Site © AGPL license logo