100% ADD Blog

Uw overheid kunt u vertrouwen.

Geef toegang tot uw DNA

Uw DNA beschermen dat is een missie voor de overheid. Ter loops regelt ze wel even toegang voor zichzelf.

Inleiding

De DNA databank is onderwerp van discussie. Veel mensen hebben eigenlijk geen idee waarom het gaat en voor hen heeft de overheid een mooie webpagina die dat in gewone mensentaal even uitlegt.

De misinformatie en leugens die hier opgedist worden liegen er niet om. Ik vind het daarom zeker een blogje waar om daar eens dieper op in te gaan.

De wet

Op dit moment is het wettelijk niet goed geregeld wat er wel en niet met dat lichaamsmateriaal mag gebeuren. Om daar verandering in te brengen en duidelijk te regelen wat wel en niet mag, wordt er gewerkt aan de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal.

Heel grappig dit. Dus al die jaren gaan hackers er niet met onze privé gegevens vandoor maar met onze DNA. Dus daar moet nodig actie tegen ondernomen worden. Wij zijn gek.

Er is misschien niets wettelijk geregeld maar dat is op dit gebied nog nooit een probleem geweest. Medici hebben hun eigen ethiek en regels en het is niet zo dat er helemaal niets geregeld zou zijn. In plaats van onze data eindelijk eens te gaan beschermen die wel onder constant vuur liggen gaat de overheid onze DNA beschermen. Lieve overheid wie vraagt daarom? Waarom opeens?

Waar het eigenlijk om gaat is dat in plaats van onze burgerrechten te beschermen, de overheid zich toegang wil verschaffen tot ons DNA wat ze op dit moment door eerder genoemde wettelijke bescherming en de medische tucht niet kan. De overheid wil om nog meer controle op ons te kunnen uitoefenen toegang hebben. Natuurlijk alleen in het geval van criminelen. De verkrachter van uw kleine dochter zeg maar. Het goede doel.

O nee er is nog meer. Men wil ook:

  1. De kwaliteit gezondheidszorg ermee bewaken. (Welke ziektes hebt u? Bent u erfelijk belast?)
  2. Onderwijs en onderzoeksdoeleinden. (U wilt het niet weten.)

en pas daarna voor de boeven vangen. Dus ga er maar van uit dat men hier niet lichtzinnig is hoor. Er wordt zelfs geadviseerd naar een instituut dat met Koninklijk begint te luisteren. Ja ja de K.

En dan komt de kanonnade vol leugens om u in slaap te sussen.

Er komt een DNA-databank

Nee. Van centrale opslag van lichaamsmateriaal is in dit voorstel helemaal geen sprake. Het gaat om lichaamsmateriaal dat door bijvoorbeeld ziekenhuizen of laboratoria wordt afgenomen en bewaard.

Ja er komt wel een databank. We noemen dit in informatica kringen een relationele databank. Die hoeft zich niet centraal te bevinden of digitaal te zijn. Er worden opslag faciliteiten gekoppeld dmv een relatie. Te weten DNA materiaal.

Justitie krijgt toegang tot mijn lichaamsmateriaal

Nee. Alleen als er bij een verdachte van en zeer ernstig misdrijf geen DNA afgenomen kan worden, kan justitie toestemming vragen aan de rechter om toegang te krijgen tot een specifiek stukje lichaamsmateriaal. Alleen in de hierboven genoemde heel uitzonderlijke gevallen kan de rechter oordelen dat de beheerder, bijvoorbeeld een ziekenhuis, een specifiek stukje lichaamsmateriaal af moet staan. Buiten die uitzondering blijft gelden dat degene van wie het materiaal is afgenomen, zelf toestemming moet geven voor het gebruik ervan.

Ja dus. U hoeft alleen maar verdacht te zijn. Dat is een kleine stap voor de politie die zelf nu al vaker wel dan niet misbruikt wordt. En als iemand creatieve uitleg toejuicht is het onze overheid.

Dit voorstel betekent een inperking van het medisch beroepsgeheim

Nee. De Hoge Raad heeft ook nu al heel duidelijk vastgesteld in welke uitzonderlijke gevallen het medisch beroepsgeheim in strafzaken doorbroken mag worden. De voorwaarden die de Hoge Raad, op basis van bestaande wetgeving, heeft vastgesteld, zijn als het gaat om lichaamsmateriaal echter niet in de wet vastgelegd. Dit voorstel doet dat wel.

Ja dus, de regels die nu bestaan geven deze mogelijkheid niet. Daarom moet deze wet er komen. Dus inperking beroepsgeheim. Waarschijnlijk de vetste leugen in dit verhaal.

De deur wordt opengezet voor grootschalig gebruik van DNA-gegevens

Nee. Op dit moment is het juist niet goed geregeld wat er wel en niet mag met opgeslagen lichaamsmateriaal. Deze wet maakt daaraan een einde en stelt juist hele strikte wettelijke regels die niet zomaar veranderd kunnen worden. Uitgangspunt is bescherming van de burger tegen ongewenst gebruik, door deze zelf zeggenschap over het eigen lichaamsmateriaal te geven.</blockquote>

Ja dus. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat justitie en overheid zonder veel tegenstand toegang krijgt tot uw DNA voor sociale controle (kwaliteit gezondheidszorg), voor experimenten en tests (educatie onderwijs) en justitiële gebruik.

Er kan niets mis gaan.

De schandalen die momenteel regelmatig opduiken, van corruptie over oplichting tot handelen met voorkennis of manipulatie geven duidelijk aan dat de overheid en justitie helemaal niet meer mogelijkheden nodig heeft dan ze nu heeft. Overheid en Justitie verdienen dat vertrouwen niet. Wat betekend controle kwaliteit gezondheidszorg? Krijgt het UWV straks toegang tot uw DNA? Heeft u die erfelijke ziekte wel bij uw sollicitatie vermeld? Ik noem maar wat. Dit voorstel moet iedereen bang maken.

Heel erg bang.

Dialoog & Discussies