100% ADD Blog

Over de bijstand en haar slachtoffers.

Bijstand misverstanden.

Het schevebeeld dat leeft over de bijstand. Hoe zit dat nu werkelijk.

Een paar cijfers

bron: CBS

Op dit moment worden 445.000 bijstandsuitkeringen toegekend. In tegenstelling tot wat populair gezegd wordt gaat het hierbij niet voornamelijk om bijstandsmoedertjes. Het overgrote deel 289.000 zijn alleenstaanden. De groep waartoe het klassieke bijstandsmoedertje zou horen bestaat uit slechts 83.000 mensen. In de bijstand is slechts 73.000 geregistreerd als leefvorm echtpaar.

Armoedegrens

bron: CBS

Er wordt vaak gedacht dat de mensen in de bijstand gelijk staan aan de mensen die onder de armoedegrens leven. Zoals de cijfers van het CBS aantonen is dat onjuist. In 2014 waren er al 1,3 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven. Op dit moment zijn de schatting 10 procent dus 1,7 miljoen. Daar maken de mensen in de bijstand dus maar een klein deel van uit.

Lage bijstand een motivatie tot werk?

Als we deze cijfers bekijken zien we dus dat iemand die in de bijstand zit meer dan een miljoen Nederlanders moet passeren om boven de armoedegrens uit te komen. De praktijk wijst dan ook uit dat wie eenmaal in de bijstand zit daar nauwelijks meer uit kan komen. Het is niet de hoogte van de bijstand die demotiveert, het is de drempel opgeworpen door uitzicht op verbetering en misschien nog veel meer?

Wie zitten er nu eigenlijk in die bijstand?

Daar is weinig over bekend. Dat blijkt ook al uit de vooroordelen die er over bestaan. Je kunt er echter wel naar raden als je naar de karakteristieken van de groep kijkt. Voornamelijk alleenstaanden bijvoorbeeld. Je kunt rustig gaan stellen dat dat is omdat mensen in de bijstand meer geld krijgen alleen dan als gezin, maar dat is te kort door de bocht.

Naast het feit dat alleenstaanden meer kosten hebben (feit) is er de normale behoefte aan gezelschap die in deze groep dus niet zou tellen. Dat lijkt allemaal niet aannemelijk. Wat aannemelijker lijkt is dat in deze groep een aantal groepen vertegenwoordigd zijn voor wie dit moeilijk valt.

Te denken valt aan lichamelijke of geestelijk gehandicapten en mensen met andere sociale of psychische problemen. Je hoeft geen Einstein te zijn om uit te rekenen dat je met die groepen de bijstand snel gevuld hebt. Let wel ik speculeer, ik heb geen demografische gegevens over de bijstand kunnen vinden. Waarom eigenlijk niet?

Het scheve beeld

Zoals ik al aangaf en met deze blog probeer te corrigeren bestaat er een ontzettend scheef beeld over mensen in de bijstand. Denk je dat een man als Mark ‘De Premier van alle Nederlanders’ Rutte, niet precies weet wie deze mensen zijn. Een fact check voorbeeld maakt duidelijk hoe deze groep geïnstrumentaliseerd wordt. Het ‘bijstandsmoedertje’ is een archetype geworden dat aan de ene kant het excuus vormt dat het allemaal wel mee valt in de bijstand en mensen het goed hebben, en aan de andere kant beeldvorming creëert dat men door eigen toedoen er in zit (had ze haar man maar moeten houden of de pil gebruiken).

Nogmaals, er bestaan om te beginnen geen bijstandsmoedertjes. Er zijn ‘1 persoonshuishoudens met kind’. Dat kunnen 1 of meer kinderen zijn, dat kan een bijstands man of vrouw zijn en last but not least vormt die groep nog geen kwart van de groep die bijstand nodig heeft.

Tot slot

Ik hoop dat deze analyse bij kan dragen tot een betere beeldvorming over de bijstand. Mensen in de bijstand hebben onze hulp nodig. Het zijn de zwaksten in onze samenleving en niet de uitvreters en oplichters waarvoor ze meestal worden uitgemaakt. Die laatste groep zit voornamelijk in de 2e kamer waar de beeldvorming in belangrijke mate wordt gecreëerd en politiek uitgebaat. Het beste doe je dat met een groep zonder stem, met een groep die zich niet kan laten horen of organiseren. Mensen in de bijstand.

Update

Op 27-04-2017 verschijnt er een artikel in het AD van de hand van de omstreden, zichzelf journalist noemende, politiek activist Wierd Duk, deze vreemde eend gaat ook weer aan het werk met cijfers uit de bijstand. Dit maal is het doel om aan te tonen dat door instroom van asielzoekers de uitkeringen onbetaalbaar worden.

Gek genoeg wordt alleen de bijstand als cijfer materiaal gebruikt. Maar asielzoekers komen helemaal niet in de bijstand.

De conclusie dat wie er eenmaal inzit er niet meer uitkomt is niet uniek. Maar heeft niets met vluchtelingen te maken. Weer worden de zwaksten collectief misbruikt om hun data.

Deze data van het CBS wordt niet genoemd. Let goed op. VOORMALIGE asielzoekers en mensen met dubbele nationaliteit. Ook hier kun je raden naar de redenenen. Vergeet daarbij bij de Somaliers niet dat ze uit een extreem traumatische omgeving komen.

Om even aan te geven hoe vuil hier gespeeld wordt even een vergelijk met de juiste cijfers, te weten alle uitkering ten opzichte van Wierd Duk’s bijstandsdata.

Data misbruik

En voor wie het nog niet geloofd. Hier blijft het geld.

BLOG
bijstand feiten informatie analyse blog

Dialoog & Discussies